Over ons

 Fietsen voor Afrika (FvA) is een groep mensen wonende in Nederland en Zimbabwe die zich tot doel hebben gesteld tweede hands fietsen naar Zimbabwe te halen en daar te gebruiken als werkgelegenheidsproject voor lokale fietsenmakers met het doel een breder gebruik van fietsen voor woon-, werk-, en schoolverkeer.

Het project is begonnen door een Nederlandse arts die al sinds 1983 in Afrika woont en werkt, de laatste 24 jaar in Zimbabwe. Hij schreef: “Bij mijn bezoeken naar Nederland ben ik altijd gechoqueerd door het overschot en het ‘doordraaien’ van tweede-hands fietsen.   Vaak gaan ze gewoon in de afval container terwijl ik hier in Zimbabwe mensen zie die de meest basale middelen ontberen en die van zo’n weggegooide fiets in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien of er hun kind, dat soms 2 uur heen en 2 uur terug naar school moet lopen, mee naar school kunnen sturen.    “Ik zie hier een grote nood aan goedkoop en duurzaam vervoer voor de algemene bevolking.  Zimbabwe gaat door een zware tijd en waar er vroeger een goeie infrastructuur bestond, ook voor fietsen, met prachtige fietspaden in Harare, is er nu een periode van achteruitgang en verval.”   Met een gemengde groep van Zimbabwanen en Nederlanders wilden we daar wat aan doen en zagen een kans door het ‘overschot’(?) aan fietsen in Nederland en de duidelijk nood hier.”

Er zijn twee Stichtingen, één die er voor zorgt dat fietsen in Nederland ‘verworven’ worden, en één die dmv contacten met lokale niet-gouvernementele organisaties reparatie en verdeelcentra opricht en beheert. De Nederlandse stichting heet “Fietsen voor Afrika” en is gevestigd te Maastricht met bestuursleden in Nederland en België; de Zimbabwaanse tegenhanger heet “Bikes for Zim” is gevestigd in Harare en heeft en gedeeld Nederlands en Zimbabwaans bestuur.

LATEST NEWS

Dit wordt ons nieuwe logo en website