In Zimbabwe

Onze belangrijkste partner in Zimbabwe is de NGO Bikes for Zim Trust.   Het vertegenwoordigt de Zim-tak van onze organisatie en heeft een mix van Nederlandse en Zimbabwaanse bestuurders.   Zij zijn verantwoordelijk voor het nuttig besteden van de donaties en investeringen van de Nederlandse inputs.   Lees verder hieronder

RESCU (geen web-adres)

RESCU heeft als doelstelling om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een lichamelijke beperking. De organisatie beschikt over tamelijk goed geschoolde technische krachten, die te weinig te doen hebben, en een ongebruikte infrastructuur dat veel potentieel heeft. Echter, RESCU is financieel afhankelijk van individuele giften, allocaties van het Zimbabwaanse ministerie van sociale zaken (‘Social Welfare’) en de verkoop en reparatie van kunstbenen en rolstoelen.  De som van deze inkomsten voorziet niet in het onderhoud en lopende kosten van RESCU als bedrijf met 14 ‘werknemers’, hoofdzakelijk mensen met een beperking. De mensen die nog dagelijks naar de werkplaats komen worden vooral door familie en bekenden privé onderhouden.

RESCU wordt de opslagplaats van de fietsen en het centrum van de activiteiten wat betreft gebruiksklaar maken van de fietsen en de opleiding van fietsenmakers.  RESCU wordt ondersteund door de infrastructuur en management van St Johns Ambulance Service.

Rotary Club of Harare Dawn

Een aantal leden van deze club hebben enthousiast hun steun toegezegd en zijn teogetreden tot het bestuur van Bikes for Zim.   Omdat zij goede contacten hebben met lokale autoriteiten (banken,  douane en transportondernemingen) zijn zij van essentieel belang voor de goede afwikkeling en inklaring van de gedoneerde fietsen en gereedschappen.

Een 25-tal andere partners hebben hun interesse getoond in ons project.  De belangrijkste die reeds betrokken zijn bij Bikes for Zim zijn:  de Child Welfare & protection Services Trust (CWPS), de Wadzanai Rural Development Trust (WRDT), IMBA International.

Bikes for Zim (B4Z) geregistreerd als Trust. B4Z is de organisatie die overzicht houdt en

verantwoording aflegt over alle projecten waarbij fietsen en gedoneerde goederen (gereedschap, reserve onderdelen, enz.) uit Nederland in het geding zijn. Zij zorgt samen met haar partners voor inklaring en het ter bestemming brengen van de gedoneerde goederen.       Haar doelstellingen zijn neergelegd in de ‘Deed of Trust’ en luiden in het Nederlands:

(1) Het verhogen van de levenstandaard d.m.v. het gebruik van fietsen, in de breedste zin van het woord

(2) het promoten van de belangen en de veiligheid van fietsers in Zimbabwe

(3) het promoten van infrastructurele faciliteiten voor fietsers

(4) het promoten van veilig fietsgebruik voor alle noden van transport.

Zij wil dit bereiken door:

(a) het verkrijgen van donaties en de invoer van fietsen, gereedschappen en reserve onderdelen van overzeese weldoeners

(b) gelegenheid scheppen voor training in onderhoud en reparatie van fietsen in Zimbabwe

(c) Het beschikbaar stellen van fietsen aan geschikte kandidaten

(d) samenwerking met andere organisaties met gelijkaardige doelstelling

(e) fondswerving

(f) gewaarwordingscampagnes en speciale activiteiten om steun te krijgen voor het initiatief

(g) lobby van autoriteiten.

Het bestuur bestaat uit een mix van Nederlanders  en Zimbabwanen:

  • Voorzitter, Aad van Geldermalsen, Nederlandse ex-tropenarts, epidemioloog 26 jaar woon-en, werkzaam in Zimbabwe
  • Secretaris Fungai Mawarere, Sociaal Werker en manager van RESCU
  • Penningmeester, Don MacDonald, ex-CFO van de Meikles group of companies in Zimbabwe, Rotary lid en bestuurslid van verschillende sociale instellingen;  Elliot Mugamu, ex-bestuursvoorzitter van de grootste bank en investeringsmaatschappij van Zimbabwe (CBZ) en ondernemer
  • Stijn Elbers, Nederlander, online marketeer, reclame strateeg en webdeveloper

 

 

 

LATEST NEWS

Dit wordt ons nieuwe logo en website